Tam Kan Sayımı ve Kısaltmalar

Tam kan sayımı (TKS), vücudun genel sağlık durumunu değerlendirmek ve çeşitli hastalıkların teşhisinde yardımcı olmak için yapılan yaygın bir laboratuvar testidir. Bu test, kanda bulunan hücrelerin türlerini, sayılarını ve özelliklerini ölçer. TKS, genellikle rutin sağlık kontrolleri sırasında, hastalık belirtilerinin değerlendirilmesinde veya tedavi sürecinin izlenmesinde kullanılır.

Tam kan sayımı, üç ana bileşeni inceler: kırmızı kan hücreleri (eritrositler), beyaz kan hücreleri (lökositler) ve trombositler. Kırmızı kan hücreleri, oksijeni akciğerlerden vücut dokularına taşır ve karbondioksiti dokulardan akciğerlere geri getirir. Bu hücrelerin sayısı ve hemoglobin düzeyi, anemi gibi durumları belirlemek için önemlidir. Beyaz kan hücreleri, enfeksiyonlara karşı savaşan ve bağışıklık sisteminin bir parçası olan hücrelerdir. Beyaz kan hücresi sayısındaki değişiklikler, enfeksiyon, inflamasyon veya lösemi gibi durumları gösterebilir. Trombositler ise kanın pıhtılaşmasını sağlayan hücrelerdir ve düşük trombosit sayısı, kanama riskini artırabilir.

Tam kan sayımı sonuçları, birçok kısaltma ile ifade edilir. Örneğin, “WBC” beyaz kan hücresi sayısını, “RBC” kırmızı kan hücresi sayısını ve “PLT” trombosit sayısını belirtir. Hemoglobin (HGB) ve hematokrit (HCT) seviyeleri de kırmızı kan hücrelerinin değerlendirilmesinde kullanılan önemli parametrelerdir. “MCV” (ortalama korpüsküler hacim), “MCH” (ortalama korpüsküler hemoglobin) ve “MCHC” (ortalama korpüsküler hemoglobin konsantrasyonu) gibi kısaltmalar, kırmızı kan hücrelerinin boyutunu ve hemoglobin içeriğini değerlendirir. Bu değerler, anemi türlerini ayırt etmeye yardımcı olur. Tam kan sayımı, doktorların sağlık durumunu kapsamlı bir şekilde değerlendirmesine olanak tanır ve tedavi planlarını belirlemede kritik bir rol oynar.

Tam Kan Sayımı ve Kısaltmalar
Tam Kan Sayımı ve Kısaltmalar

Tam Kan Sayımı Nasıl Yapılır?

Tam kan sayımı (TKS) basit bir kan testi olup, genellikle aşağıdaki adımlar izlenerek yapılır:

 1. Kan Alma: Testten önce özel bir hazırlık gerekmese de, doktorunuz testten önce herhangi bir yiyecek veya içecekten kaçınmanızı isteyebilir. Ayrıca, kullanmakta olduğunuz ilaçlar hakkında bilgi vermeniz önemlidir. Sağlık uzmanı, genellikle kolunuzdaki bir damardan kan almak için steril bir iğne kullanır. Öncelikle, kolunuzun üst kısmına bir turnike yerleştirilir ve bu, damarların daha belirgin hale gelmesine yardımcı olur. Ardından, iğne cildinizden damara sokulur ve gerekli miktarda kan bir tüpe çekilir. Bu işlem genellikle birkaç dakika sürer.
 2. Laboratuvar Analizi: Alınan kan örneği, analiz için laboratuvara gönderilir. Laboratuvarda, örnek özel makinelere yerleştirilir ve tam kan sayımı yapılır. Bu makineler, kandaki farklı hücre türlerini sayar ve ölçer. Tam kan sayımı sırasında, kırmızı kan hücreleri (RBC), beyaz kan hücreleri (WBC), trombositler (PLT), hemoglobin (HGB), hematokrit (HCT) ve diğer önemli parametreler değerlendirilir. Ayrıca, kırmızı kan hücrelerinin ortalama büyüklüğü (MCV), hemoglobin içeriği (MCH) ve hemoglobin konsantrasyonu (MCHC) gibi değerler de belirlenir.
 3. Sonuçların Yorumlanması: Laboratuvar analizinin tamamlanmasının ardından, sonuçlar bir rapor halinde doktorunuza iletilir. Bu raporda, ölçülen tüm parametrelerin normal referans aralıkları ile karşılaştırılan değerleri yer alır. Doktorunuz, TKS sonuçlarını değerlendirir ve bu sonuçlara göre sağlık durumunuzu analiz eder. Anormal bir değer, belirli bir sağlık sorununun varlığını veya riskini gösterebilir. Örneğin, yüksek beyaz kan hücresi sayısı enfeksiyon belirtisi olabilirken, düşük hemoglobin seviyesi anemiye işaret edebilir.

Tam kan sayımı, basit ve hızlı bir işlem olmasına rağmen, vücudun genel sağlık durumu hakkında kapsamlı bilgi sağlar. Bu test, sağlık sorunlarını erken dönemde tespit etme ve gerekli tedavi önlemlerini alma açısından büyük önem taşır.

Tam Kan Sayımı
Tam Kan Sayımı

Tam Kan Sayımı Kısaltmaları Nelerdir?

 • WBC (White Blood Cells – Beyaz Kan Hücreleri): Beyaz kan hücrelerinin toplam sayısını belirtir. Enfeksiyonlarla savaşta önemli rol oynar ve bağışıklık sisteminin durumunu gösterir.
 • RBC (Red Blood Cells – Kırmızı Kan Hücreleri): Kırmızı kan hücrelerinin toplam sayısını ifade eder. Bu hücreler, oksijenin taşınmasında hayati öneme sahiptir.
 • HGB (Hemoglobin): Hemoglobin seviyesini ölçer. Hemoglobin, kırmızı kan hücrelerinde bulunan ve oksijen taşıyan bir proteindir. Düşük seviyeler anemiye işaret edebilir.
 • HCT (Hematocrit): Kanın toplam hacmine kıyasla kırmızı kan hücrelerinin hacmini gösterir. Hematokrit yüzdesi, kanın yoğunluğunu ve oksijen taşıma kapasitesini belirlemeye yardımcı olur.
 • MCV (Mean Corpuscular Volume – Ortalama Korpüsküler Hacim): Kırmızı kan hücrelerinin ortalama büyüklüğünü belirtir. MCV değeri, anemi türlerinin ayırt edilmesinde yardımcı olabilir.
 • MCH (Mean Corpuscular Hemoglobin – Ortalama Korpüsküler Hemoglobin): Her bir kırmızı kan hücresinin ortalama hemoglobin miktarını ölçer.
 • MCHC (Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration – Ortalama Korpüsküler Hemoglobin Konsantrasyonu): Kırmızı kan hücrelerinde bulunan hemoglobinin ortalama konsantrasyonunu gösterir.
 • RDW (Red Cell Distribution Width – Kırmızı Hücre Dağılım Genişliği): Kırmızı kan hücrelerinin boyutlarındaki farklılıkları ölçer. Yüksek RDW değeri, çeşitli anemi türlerinin belirlenmesinde yardımcı olabilir.
 • PLT (Platelets – Trombositler): Kanın pıhtılaşmasında rol oynayan trombositlerin toplam sayısını gösterir. Düşük trombosit sayısı, kanama riskini artırırken, yüksek sayılar tromboz riskini artırabilir.
 • MPV (Mean Platelet Volume – Ortalama Trombosit Hacmi): Trombositlerin ortalama büyüklüğünü belirtir. Trombositlerin büyüklüğü, kemik iliği aktivitesinin bir göstergesi olabilir.
 • NEU (Neutrophils – Nötrofiller): Beyaz kan hücrelerinin bir türü olan nötrofillerin yüzdesini ve sayısını gösterir. Enfeksiyon ve inflamasyon durumlarında artabilir.
 • LYM (Lymphocytes – Lenfositler): Beyaz kan hücrelerinin bir türü olan lenfositlerin yüzdesini ve sayısını belirtir. Bağışıklık yanıtında önemli rol oynar.
 • MON (Monocytes – Monositler): Beyaz kan hücrelerinin bir türü olan monositlerin yüzdesini ve sayısını gösterir. Kronik enfeksiyonlarda artabilir.
 • EOS (Eosinophils – Eozinofiller): Beyaz kan hücrelerinin bir türü olan eozinofillerin yüzdesini ve sayısını belirtir. Alerjik reaksiyonlar ve paraziter enfeksiyonlarda artabilir.
 • BAS (Basophils – Bazofiller): Beyaz kan hücrelerinin bir türü olan bazofillerin yüzdesini ve sayısını gösterir. İmmün yanıt ve inflamasyon süreçlerinde rol oynar.
Tam Kan Sayımı Kısaltmaları
Tam Kan Sayımı Kısaltmaları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir