Unutkanlık ile Bunama Aynı Mıdır?

Unutkanlık ve bunama iki farklı bilişsel durumu ifade eder ve genellikle birbirinden ayrılmalıdır. Unutkanlık, kişinin geçici ve hafif bellek sorunları yaşamasını ifade eder. Herkes zaman zaman bir şeyleri unutabilir ve bu genellikle günlük yaşamın bir parçasıdır. Örneğin, bir ismi hatırlayamamak veya bir eşyanın yerini unutmak gibi durumlar unutkanlık örnekleridir. Unutkanlık genellikle stres, yorgunluk, dikkat dağınıklığı veya yaşlılık gibi geçici etkenlerle ilişkilidir ve yaşam kalitesini ciddi şekilde etkilemez.

Bunama ise unutkanlıktan daha ciddi bir durumu ifade eder. Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıklar veya vasküler demans gibi damarsal kökenli durumlar, kişinin bilişsel yeteneklerini giderek kaybetmesine neden olabilir. Bunama, kişinin günlük yaşam aktivitelerini sürdürme, karar verme ve problem çözme gibi temel bilişsel yeteneklerini kaybetmesiyle karakterizedir. Bu durum, genellikle ilerleyici bir seyir gösterir ve kişinin bağımsız yaşama kabiliyetini zaman içinde zorlaştırabilir. Bunama, unutkanlığın ötesinde, geniş kapsamlı bilişsel kayıpları içeren bir durumdur ve tıbbi bir değerlendirme gerektirir.

Özetle, unutkanlık genellikle normal bir yaşamın parçası olarak kabul edilebilecek hafif ve geçici bellek sorunlarını ifade ederken, bunama ciddi bilişsel düşüşleri temsil eder ve genellikle altında yatan bir sağlık sorununu işaret eder. Her iki durumu ayırt etmek, kişinin yaşam kalitesini ve bakımını yönetmek açısından önemlidir.

Unutkanlık ile Bunama Farkları
Unutkanlık ile Bunama Farkları

Unutkanlık Belirtileri Nelerdir?

Unutkanlık, genellikle yaşın ilerlemesi, stres, yorgunluk veya dikkat dağınıklığı gibi geçici faktörlerle ilişkilendirilebilen yaygın bir durumdur. Ancak, unutkanlık bazen daha ciddi bir durumun belirtisi olabilir. İşte unutkanlık belirtilerine dair bazı yaygın işaretler:

 • İsimleri ve Yerleri Hatırlamada Güçlük: Sık sık birinin adını hatırlamak veya tanıdık yerleri tanımakta zorlanma unutkanlık belirtileri arasında yer alabilir.
 • Günlük Görevleri Unutma: Temel günlük görevleri hatırlamakta zorlanma, örneğin anahtarı nereye koyduklarını veya fırını kapatıp kapatmadıklarını hatırlamakta güçlük çekme.
 • Randevuları ve Zamanı Unutma: Toplantılar, randevular veya diğer zamanla ilgili taahhütleri unutma, zaman algısında sorun olduğunu gösterebilir.
 • Kelime Bulmada Zorluk: Konuşma sırasında sık sık kelime bulmakta zorlanma veya yanlış kelimeleri kullanma.
 • Karar Vermede Güçlük: Günlük kararlar konusunda zorlanma, özellikle kişisel, iş veya finansal konularda karar verme güçlüğü yaşama.
 • Sık Sık Kaybolma: Tanıdık bir yerde sık sık kaybolma veya yoldan çıkma, yönlendirme yeteneğinde sorun olduğunu gösterebilir.
 • Önceki Konuşmaları ve Olayları Hatırlamada Zorluk: Yakın zamandaki konuşmaları, olayları veya anıları hatırlamakta zorlanma.

Unutkanlık belirtileri, kişinin günlük yaşamını ve işlevselliğini ne kadar etkilediğine bağlı olarak değişebilir. Eğer unutkanlık belirtileri sürekli ve rahatsız edici hale gelirse, bir sağlık profesyoneli ile görüşmek önemlidir. Unutkanlık, bazen altında yatan tıbbi durumlar veya bilişsel sorunlarla ilişkilendirilebilir, bu nedenle erken tanı ve müdahale önemlidir.

Unutkanlık Belirtileri
Unutkanlık Belirtileri

Bunama Belirtileri Nelerdir?

Bunama, genellikle yaşla birlikte ortaya çıkan ve bilişsel yeteneklerde önemli bir düşüşe neden olan bir durumdur. Alzheimer hastalığı, vasküler demans, ön lob demansı gibi çeşitli altta yatan nörolojik durumlar bunamaya yol açabilir. Bunama belirtileri zaman içinde ilerleyebilir ve yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebilir. Bunama belirtilerini şu şekilde sıralamak mümkündür;

 • Hafıza Kaybı: Bunama, genellikle hafıza kaybıyla başlar. Kişi, yeni bilgileri öğrenmekte zorlanabilir ve tanıdık yerleri, isimleri, önemli tarihleri hatırlamada güçlük yaşayabilir.
 • Zaman ve Mekân Kavramında Zorlanma: Bunama yaşayan kişiler, zamanı ve mekânı doğru bir şekilde kavramakta zorlanabilirler. Mevsimleri, günleri veya saatleri karıştırma sık görülen bir belirtidir.
 • Dil Problemleri: Konuşma ve dil yeteneklerinde düşüş gözlenebilir. Kelimeleri bulmakta zorlanma, cümleleri düzgün kuramama veya anlam bozuklukları görülebilir.
 • Karar Verme Yeteneğinde Kayıp: Günlük kararlar konusunda zorlanma, basit kararları verememe, mantıklı düşünme yeteneğinde düşüş.
 • İyi Bilinen Yerlerde Kaybolma: Tanıdık bir ortamda dolaşırken kaybolma veya evine geri dönmede zorlanma.
 • Günlük Aktiviteleri Yürütmede Zorlanma: Temel günlük aktiviteleri yürütmede güçlük, örneğin kişisel bakım, giyinme veya yemek yeme.
 • Kişilik ve Davranış Değişiklikleri: Bunama, kişilikte ve davranışlarda belirgin değişikliklere neden olabilir. Aşırı şüphecilik, korku, gerginlik veya sosyal geri çekilme gibi belirtiler gözlenebilir.
 • Koordinasyon Problemleri: Hareket koordinasyonunda zorlanma, düzensiz yürüme veya denge sorunları yaşama.

Bunama belirtileri, genellikle zaman içinde ilerler ve bu durumu yaşayan kişilerin günlük yaşamlarını önemli ölçüde etkiler. Bu belirtilerle karşılaşan kişiler veya yakınları, bir sağlık profesyoneli ile görüşmelidir. Erken teşhis ve uygun bakım, bunamanın ilerlemesini yavaşlatabilir ve yaşam kalitesini artırabilir.

Bunama Belirtileri
Bunama Belirtileri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir