KADINLAR İLE ERKEKLERİN KALBİNDEKİ FARKLILIKLAR

Yapılan bilimsel araştırmalar, kadın ve erkeklerin kalplerinde farklılık olduğu yönünde. Kadınların kalp damarları, erkek kalbine kıyasla daha incedir. Daha hassas ve büzüşmeye daha meyilli olan kadın kalbinin boyutları da daha küçük. Dolayısıyla kriz anında ise daha dayanıksızdır.

Kalp hastalıkları genel olarak erkek hastalığı gibi görünse de, 40 yaşını aşan kadınların %50’si kalp ve damar hastalıklarından hayatlarını kaybediyorlar. Kadın ile erkek kalp yapısı arasında pek çok fark olduğunu belirten uzmanlar, kadın kalbine fiziksel anlamda daha fazla özen gösterilmesi gerektiğini de belirtiyorlar.

Kalp ve damar hastalıkları erkeklerde göğüs ağrısı ile meydana alırken, kadınlarda ise göğüs ağrısının beraberinde nefes darlığı, terleme, bulantı, yorgunluk, bayılma, çene ağrısı, hazımsızlık gibi semptomlar da görülebiliyor.

Ülkemizdeki 45-75 yaş aralığındaki bireylerin kalp ve damar hastalıkları nedeni ile ölümlerinin, binde 8 oranında erkeklerde, binde 4.3 oranında kadınlarda yaşandığı saptanmıştır. Son 20 yılda kalp ve damar hastalıkları nedeni ile ölen erkek bireylerin sayısında azalma görülürken, kadın bireylerde ise artış tespit edilmiştir.

Kadın ve Erkek Kalbi Arasındaki 12 Farklılık;

1. Boyut Farkı… Yapılan araştırmalarda erkek kalbi ortalama 118 gram civarında olmasına rağmen, kadın kalbi 60 gram civarındadır. Kadın kalbi, erkek kalbine oranla daha küçüktür.

2. Yapı Farkı… Kalp yapısını meydana getiren damarların erkeklerde kalın olmasına karşın, kadın kalbinde bulunan damarların oldukça ince olduğu belirtilmektedir. İnce olan damarlar, gerektiği durumlarda daha zor müdahale edilmesine neden olur.

3. Çalışma Farkı… Kalp kapaklarının yapısı kadın bireylerin kalbinde daha gevşektir. Kalp kapakçığı hastalıkları ve buna bağlı olan kalp çarpıntıları kadınlarda daha fazla meydana gelmektedir.

4. Dayanıklılık Farkı… Duygusal anlamda daha nazik olduğunu bildiğimiz kadın kalbi, fiziksel olarak da daha hassastır. Kadınların kalbinde bulunan ince damarlarda oluşan büzüşmeler, zorlukla tespit edilen kalp kaynaklı göğüs ağrılarına daha sık rastlanmaktadır.

5. Teşhis Farkı… Kadınların kalbinde oluşan damar ve sinir hastalıklarının tespiti, erkek kalbine kıyasla daha zordur. Kadınların kalp şikayetlerinin olması halinde şüphe ve risk faktörlerinin tamamı göz önünde tutularak, ileri düzeyli testlerin yapılması gerekmektedir.

6. Kriz Sonrası Tepki Farkı… Kalp krizi yaşanması sonrasında kadın kalbi, oluşan hasarlara karşı dayanıksızdır. Kriz sonrası yaşanan ölüm oranları bu nedenle kadınlarda daha fazladır.

7. Belirti Farklı… Kalp hastalıklarının yaşanması durumunda erkek ve kadın kalbinde farklı belirtiler görülebilmektedir. Erkeklerde göğüs ağrısı, kadınlarda ise göğüs ağrısının beraberinde pek çok farklı belirtiler gözlemlenmektedir.

8. Atış Farkı… Kadın ve erkek kalplerinin atış hızı farklılıklar göstermektedir. Kadın kalbi dakikada 78-82 arasında atarken, erkeklerin kalbi dakikada 70-72 arasında atmaktadır. Bu durum ise kadınların nefes darlığı ve çarpıntı şikayetlerinin daha fazla olmasının sebebi olarak görülmektedir.

9. Yan Etkilere Duyarlılık Farkı… Alınan ilaçlar nedeni ile vücutta meydana gelen yan etkilerde farklılık görülmektedir. Kadınların kalbi yan etkilere karşı daha duyarlı iken, erkek kalbi dayanıklıdır. Kadın kalbinde ritim bozuklukları böyle durumlarda daha fazla oluşur.

10. Pıhtılaşma Farkı…  Doğum kontrol hapı, sigara kullanımının da tetiklemesi ile kadınların kalbi, pıhtı oluşturmaya daha meyillidir. Erkek kalbinde kan akışı, daha geniş damarlara sahip olduğundan daha rahat gerçekleşir.

11. Direnç Farkı… Kadınların kalbi esasen erkek kalbine oranla daha dirençlidir. Ancak bu durum kadınların menopoz sonrası dönemlerinde değişmektedir.

12. Test Sonucu Farkı… Eğer kalp ve damar şikayeti ile doktora gidildi ise kadınların kalbini tutan damar hastalığı, bir damarı genelde daha fazla etkiler. Bu durumda rahatsızlığın testlerde saptanmasını zorlaştırmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir