Glokom Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri

Glokom, göz içindeki intraoküler basınçtaki artış nedeniyle optik sinir hasarı meydana gelerek görme kaybına yol açabilen bir göz hastalığıdır. Göz içindeki sıvının normalden daha yavaş bir şekilde boşalması veya üretilmesi sonucunda göz içinde basınç artabilir, bu durum ise optik siniri etkileyerek görme alanında kalıcı hasara neden olabilir. Glokom genellikle belirgin belirtilerle kendini göstermez ve ilerlediğinde kişi farkına varabilir. Bu nedenle, düzenli göz muayeneleri, glokomun erken teşhis edilmesi ve uygun tedavi seçeneklerinin uygulanması açısından önemlidir.

Glokom, genellikle açık açılı ve kapalı açılı olmak üzere iki ana tipe ayrılır. Açık açılı glokom, göz içindeki sıvının normalden daha yavaş bir şekilde boşalması nedeniyle oluşur ve genellikle belirgin bir nedenle ilişkilendirilemez. Kapalı açılı glokom ise genellikle iris ve kornea arasındaki açıklığın kapanması sonucu oluşur ve bu durum acil tıbbi müdahale gerektirebilir. Glokomun tedavisi, genellikle göz içi basıncı düşürmeye yönelik ilaçlar, lazer cerrahisi veya geleneksel cerrahi yöntemleri içerebilir.

Glokom, yaş ilerledikçe riski artan bir göz hastalığıdır ve genetik faktörler, yüksek göz içi basıncı, uzun süreli kortikosteroid kullanımı gibi risk faktörleri ile ilişkilidir. Erken teşhis ve etkili tedavi ile glokomun ilerlemesi önlenebilir veya yavaşlatılabilir. Bu nedenle, düzenli göz muayeneleri, glokom riski taşıyan bireyler için hayati bir önem taşır.

Glokom Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri
Glokom Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri

En Sık Görülen Glokom Belirtileri Nelerdir?

Glokom, genellikle belirgin belirtilerle kendini göstermeyen ve ilerleyen evrelerde fark edilebilen bir göz hastalığıdır. Bu nedenle, glokomun erken teşhisi için düzenli göz muayeneleri önemlidir. Ancak, ilerlemiş evrelerde ortaya çıkabilen belirtiler şunlar olabilir:

 1. Görme Alanında Daralma: Glokom, genellikle görme alanında daralmaya neden olan bir hastalıktır. Hastalar, yan taraflardan veya alt/üst bölgelerden görme alanındaki kayıpları fark edebilirler. Bu genellikle ilerleyen evrelerde ortaya çıkar.
 2. Gece Görüşünde Sorunlar: Glokom ilerledikçe, gece görüşünde sorunlar ortaya çıkabilir. Bu durum, özellikle az ışıklı ortamlarda görme zorluğu yaşanmasına neden olabilir.
 3. Ağrı veya Baş Ağrısı: Glokom genellikle ağrısız bir hastalıktır, ancak bazı durumlarda göz içindeki basınç artışı nedeniyle baş ağrısı veya göz ağrısı hissedilebilir. Bu belirti genellikle glokomun ilerlemiş evrelerinde ortaya çıkar.
 4. Göz İçi Basıncındaki Artış: Göz içi basıncındaki anormal artış, glokomun bir belirtisi olabilir. Ancak, göz içi basınç ölçümleri, glokomun teşhisi için tek başına yeterli değildir ve diğer klinik bulgularla birlikte değerlendirilmelidir.
 5. Bulanık veya Renkli Görme Sorunları: Glokom ilerledikçe, renkli görme sorunları veya bulanık görme gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Bu durum, optik sinir üzerindeki hasarın bir sonucu olabilir.
 6. Gözde Kızarıklık: Glokomun akut bir formu olan kapalı açılı glokom durumlarında, şiddetli göz ağrısı, bulanık görme ve gözde kızarıklık gibi belirtiler görülebilir. Bu durum acil tıbbi müdahale gerektirebilir.

Glokomun belirtileri genellikle ilerlediği evrelerde ortaya çıkar ve bu nedenle düzenli göz muayeneleri, hastalığın erken evrelerinde teşhisi sağlamak açısından kritik öneme sahiptir. Özellikle glokom riski taşıyan bireylerin, düzenli aralıklarla göz muayenelerini ihmal etmemeleri önemlidir.

En Sık Görülen Glokom Belirtileri
En Sık Görülen Glokom Belirtileri

Glokom İçin Yaygın Tedavi Yöntemleri

Glokom tedavisinde kullanılan yöntemler, genellikle göz içi basıncını düşürmeyi amaçlar. Bu, hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak ve görme kaybını önlemek adına kritik bir stratejidir. Glokom tedavisi genellikle ilaçlar, cerrahi müdahaleler ve diğer prosedürler içerebilir. Glokom tedavi yöntemlerinin birkaç örneği:

 • Göz Damlası Kullanımı: Göz damlaları, genellikle göz içi basıncını düşürmeye yönelik kullanılır. Bu damlalar, göz içindeki sıvı üretimini azaltabilir veya boşalmasını artırabilir. Göz damlası kullanımı, genellikle birinci basamak tedavi olarak tercih edilir.
 • Oral İlaçlar: Bazı durumlarda, göz içi basıncını kontrol altına almak amacıyla oral ilaçlar reçete edilebilir. Bu ilaçlar, genellikle göz damlalarının etki etmediği veya yeterli olmadığı durumlarda kullanılabilir.
 • Lazer Cerrahisi: Lazer cerrahisi, özellikle açık açılı glokomun tedavisinde yaygın olarak kullanılır. Lazer trabeküloplasti veya argon lazer trabeküloplasti gibi prosedürler, göz içindeki sıvının daha serbestçe akmasını sağlamak için göz içindeki drenaj sistemini açabilir.
 • Trabekülektomi: Bu cerrahi prosedür, göz içindeki sıvının drene edilmesini sağlamak amacıyla trabeküler ağın bir kısmının çıkarılmasını içerir. Trabekülektomi, göz içi basıncını kontrol etmek ve düşürmek için kullanılabilir.
 • Göz İçi Basınç Düşürücü İmplante Cihazlar: Göz içine yerleştirilen mikroimplantlar veya drenaj cihazları, göz içindeki basıncı kontrol etmek için kullanılabilir. Bu cihazlar, göz içindeki sıvının daha etkili bir şekilde drene edilmesine yardımcı olabilir.
 • Minör Cerrahi Prosedürler: Göz içindeki sıvının boşalmasını artırmak için mikroskobik stentler veya drenaj kanallarının genişletilmesine yönelik diğer cerrahi prosedürler kullanılabilir.

Glokom tedavisi bireysel ihtiyaçlara ve hastanın durumuna göre değişebilir. Tedavi planı genellikle bir göz doktoru veya göz cerrahı tarafından belirlenir. Erken teşhis ve uygun tedavi ile glokomun ilerlemesi kontrol altına alınabilir ve görme kaybı önlenmeye çalışılabilir. Hastaların düzenli göz muayenelerine gitmeleri, tedavinin etkinliğini değerlendirmek ve gerektiğinde ayarlamak için önemlidir.

Glokom İçin Yaygın Tedavi Yöntemleri
Glokom İçin Yaygın Tedavi Yöntemleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir